top of page
Titel pagina Historie

Toneelvereniging "De Vriendenkring" Vilt is officieel opgericht in 1940. Echter jaren voor de oprichting had Harmonie Amicitia het zich al tot een taak gerekend om welgeteld een keer per jaar, om precies te zijn op de kermismaandag in september, een toneeluitvoering te verzorgen. Typisch voor die tijd was dat de vrouwenrollen door mannen werden gespeeld. Hierin wilde men verandering brengen en enkele toneelenthousiastelingen uit die tijd namen het voortouw. En zo was de vereniging geboren. Dit stuitte echter op grote weerstand. Zelfs vanaf de preekstoel werd geageerd: gemengd toneel was zonde!

De vereniging leek geen lang leven bezworen. Men voelde er niets voor om zich aan te sluiten bij de Cultuurkamer. Vandaar dat de activiteiten in de beginperiode op een laag pitje kwamen te staan. Maar na de bevrijding veranderde dat acuut. Onder impuls van toneelspelende families met bekende namen als Rouvroye, Odekerken, Meertens, Martens en Duyzings, werd een stevig fundament gelegd, waarop de Vriendenkring vele tientallen jaren kon en nog steeds kan voortborduren.

Groepsfot 1980 450 jarig jublileum

Evenals vele andere verenigingen kenden ook De Vriendenkring ups en downs, maar gelukkig overheersen de ups. Alle jubilea konden op feestelijke wijze worden gevierd. De culturele verplichtingen, zoals die in de statuten zijn vervat, werden jaarlijks nagekomen. Als aan het eind van de jaren zestig en begin jaren zeventig  het dialecttoneel haar intrede doet, speelt De Vriendenkring meteen in op deze nieuwe ontwikkelingen. Deze lijn is in de erop volgende jaren niet meer losgelaten.

Groepsfoto 45 jarig jubileum

Naast het verzorgen van een aantal winteruitvoeringen, zowel binnen als buiten de kern Vilt, voelt de vereniging zich nauw betrokken bij het plaatselijke gemeenschapsleven. Als er vanuit de de gemeenschap een beroep op de verenigingen wordt gedaan, probeert men daar steeds aan tegemoet te komen. Te denken valt in deze aan de historische optochten, presentatie op het culturele vlak, sprookjestochten voor jong en oud, enz. 

Het was voor een het kleine dorp Vilt een ware happening toen in 1990 t.g.v. het 50 jarig jubileum de jaarlijkse toneeldag, georganiseerd door het LFA, naar Vilt werd gehaald. De hoeve van Camiel Roebroecks werd omgetoverd tot een toneelparadijs.

Groepsfoto 50 jarig jubileum
Voorzitter LFA 1990 Artikel t.b.v. Toneldag 50 jarig jubileum

De stukken van de vereniging zijn door de jaren heen door diversen geregisseerd; o.a. Sjeng Rouvroye, Thijs FrissenFrans Schreurs, Riny Jalhay, Jan Martens en momenteel door Jos Willems

Frans Schreurs heeft enkele megaproducties op zijn naam staan, t.w. JESUS CHRIST SUPERSTAR - AIDA  en DIE ZAUBERFLÖTE. Voor deze producties werd uitgeweken naar andere locaties i.p.v. het reguliere Gemeenschapshuis. De nieuwe Kerk in Valkenburg - De sporthal in Berg en Terblijt en De hoeve van de familie Huids. 

 

Groepsfoto 55 jarig jubileum

In de beginperiode van de vereniging werden er veel Nederlandstalige stukken gespeeld en ook veel drama's. Momenteel heeft "de lach" de overhand. Het publiek wat onze vereniging bezoekt wil het liefst onderuitzakken en lekker lachen met het kluchtige genre en/of blijspelen.

Groepsfoto 60 jarig jubileum

De laatste jaren speelt muziek ook een rol binnen de vereniging en zijn er diverse stukken opgevoerd waarin ook werd gezongen door de acteurs. Rond Kerst 2023 volgt er een spectaculaire voorstelling met diverse special effects in de Polfermolen te Valkenburg i.s.m. Koor en Harmonie Amicitia. De Titel luidt SIGNUM DEI.

Groepsfoto 65 jarig jubileum
Groepsfoto 75 jarig jubileum
bottom of page